Clip-sub.com

One Room – 01

One Room – 01
5 (17 votes)

01

May vãi có cái mini series ngắn ngắn :)) Với thời lượng 4 phút / tập, các bạn có thể xem giải trí nhanh giữa giờ hoặc lúc đi vệ sinh.

Do chưa ra single nên tạm thời chưa có ED, khi nào ra single sẽ cập nhật lại thành v1.

more