Clip-sub.com

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 11

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 11 5.00/5 (9 votes)

sidonia2-11

Tình cũ không rủ cũng tới :)

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Win
Biên tập: Zenko

///////////////////////////

more

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 10

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 10 5.00/5 (8 votes)

sidonia2-10

Người đẹp trở lại :)

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Win
Biên tập: Zenko

///////////////////////////

more

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 09

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 09 5.00/5 (9 votes)

sidonia2-9

Fansub tức là fan, fan delay thì fan chịu, chứ kỷ luật ai ;)

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Win
Biên tập: Zenko

///////////////////////////

more

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 08

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 08 5.00/5 (9 votes)

sidonia2-8

Delay xảy ra là điều không ai mong muốn, song đừng đề cập đến trách nhiệm thuộc về ai, fansub nào, mà trách nhiệm thuộc về toàn dân ;)

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Win
Biên tập: Zenko

///////////////////////////

more

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 07

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 07 5.00/5 (6 votes)

sidonia2-7

Ý, con vịt kìa >.<
Dạo này người dịch vô cùng bận nên sẽ delay đôi chút.

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Win
Biên tập: Zenko

///////////////////////////

more

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 06

Sidonia no Kishi – Daikyuu Wakusei Seneki – Ep 06 5.00/5 (10 votes)

sidonia2-6

Lại một tuần nữa rel trễ :)
Nhân tiện, ai thích Death Note drama TVs thì giơ tay thử xem.

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Win
Biên tập: Zenko

///////////////////////////

more

Menu