[Clip-sub] CLANNAD ~After Story~ Another World – Kyou Chapter

Rate this post

Hôm nay ngứa tay ngồi dịch ep Another world – Kyou chapter rồi, up tạm bản LQ softsub 100%, no karaoke lên trước, chờ có DVD bản đẹp sẽ encode đầy đủ và update sau, mọi người xơi tạm nhé

Oh yes

Another world – Kyou chapter (LQ softsub 100%, no karaoke):

FWT (h264 – 704×396)

MF (h264 – 704×396)

File sub cho những ai đã có sẵn RAW

5 thoughts on “[Clip-sub] CLANNAD ~After Story~ Another World – Kyou Chapter

  1. Kyou lúc mới cắt tóc nhìn đau nòng quá :(( may mà có dộan cuối gỡ lại :mrgreen:
    mà có Kotomi Chapter kô nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 8 = forty eight

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: more »