Clip-sub.com

[Clip-sub] Kämpfer Ep 5

Rate this post

Post bài dùm cho ê pú.

<Không có hình>

Download links (LQ):

Torrent Ep 5 (h264 848×480)

Sub Ep 5 [Suitable for gg Fansub’s release]

Fonts (Bổ sung)

Huyền Thoại Đã Mất

Đừng hỏi tôi là ai, hãy hỏi bạn là ai

Latest posts by Huyền Thoại Đã Mất (see all)

  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »