18 thoughts on “[Clip-sub] Ore-tachi ni Tsubasa wa Nai – 04

  1. @nguyen ha: sr bạn tại ep rồi nhà tớ cúp nét nên bị delay, hiện tớ đã đóng tiền nét nên mọi chuyện đâu và đó rồi, tiến độ trans thì ngay hôm sau eng sub rel thì có có ngay việt sub, bạn cứ yên tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven × 7 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: more »