10 thoughts on “[Clip-sub] Tiger & Bunny – 03

  1. Chài tùy người ta thôi, mục đích đầu tiên khi làm sub là để mình xem trước mà, ai ko thích xem mình cũng đâu cần quan tầm :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + three =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: more »