Clip-sub.com

[Clip-sub] Hayate no Gotoku!! 2nd Season Ep 9

Mấy cái kia delay thì còn được, chứ Hina-chan thì nhất định là ko :votay:

mmmĐịa Lôi mmm

hinagiku-maid

hinagiku

Download links (HQ):

Torrent Ep 9 HD (h264 1280×720)

FWT Ep 9 (h264 1280×720)

MU Ep 9 (h264 1280×720)

MF Ep 9 (h264 1280×720) – Part 1……….Part 2……….Part 3

Download links (LQ):

FWT Ep 9 (h264 848×480)

MU Ep 9 (h264 848×480)

MF Ep 9 (h264 848×480) – Part 1……….Part 2

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • lamminhnam June 3, 2009 at 22:08

    cho mình xin bản LQ đi …

  • seara June 3, 2009 at 12:36

    NẾU MÀ DÁM DELAY THÌ BÍT CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA RÒI NHỠ :twisted:

  • utorrent June 3, 2009 at 12:27

    Mấy cái kia delay thì còn được, chứ Hina-chan thì nhất định là ko >> chuẩn ko cần chỉnh :mrgreen: