14 Replies to “[Clip-sub] MM! SS! 3-4-5 BD”

  1. mấy anh ơi chỉ em với sao tiếng không khớp với phim vậy do em hay do phm vậy em coi mấy cái BD khác vẫn bình thường

  2. mấy anh ơi chỉ em với sao tiếng không khớp với phim vậy do em hay do phm vậy em coi mấy cái BD khác vẫn bình thường còn cái này bị lệch sub thì đúng phim nhưng phim thì không đúng có gì cho em bảng hướng dẫn qua yahoo nha thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »