Clip-sub.com

[Clip-sub] Nichijou Ep 02

Update ep 2

So với ep 1 thì ep này nhộn hơn nhiều :hoho:

Download

File ass

MF

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • Tan April 15, 2011 at 13:51

    cảm ơn bạn nhiều nha

  • nam vu April 11, 2011 at 03:04

    ôi mong chờ bộ này ”mỗi ngày” =))

  • Kyris April 10, 2011 at 22:24

    Tem!