Clip-sub.com

Eromanga-sensei – 06~07


Eromanga-sensei

Trả nợ :ok:

Ở tập 7 có thể bạn sẽ thắc mắc cách xưng hô. Senju ít tuổi hơn Izumi nhưng thâm niên cao hơn nên ban đầu anh main phải nhịn, khỏi thắc mắc nhé.

Link Fsend lẻ sống 7 ngày: Link

Eromanga-sensei

Thông tin phim
Nhân sự
Download (TV Version)

Sophia Emilion

"Beyond the shadow you settled for, there's a miracle illuminated."

Latest posts by Sophia Emilion (see all)

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • tnajoker January 8, 2018 at 03:12

    lâu rồi mới thấy nhóm up phim… cám ơn nhiều nhé