Clip-sub.com

Eromanga-sensei – 08~09


Eromanga-sensei

Từ tập này mình lấy luôn raw BD 720p cho đẹp.

Link Fsend lẻ sống 7 ngày: Link

Eromanga-sensei

Thông tin phim
Nhân sự
Download (TV Version)

Sophia Emilion

"Beyond the shadow you settled for, there's a miracle illuminated."

Latest posts by Sophia Emilion (see all)

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • tnajoker January 12, 2018 at 01:07

    cám ơn nhóm nhiều :) :)