5 Replies to “Koufuku Graffiti – 03”

  1. VỪa xem gái ăn vừa nhai mì gói mà lòng đau như cắt :os:

    Mà tường bác chê gái vẹo cổ rồi drop luon rồi chứ :ic:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »