Clip-sub.com

Những câu nói mất ngủ

Nơi lưu lại những câu nói của các thành viên Clip-sub
khiến ngàn đời sau phải mất ăn mất ngủ.

Lưu ý: Đoạn chat trong ảnh đọc từ dưới lên. còn đoạn chat trong khung steam thì đọc từ trên xuống.
Lưu ý 2: từ ngữ sử dụng hoàn toàn trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam,
ai cảm thấy đọc được thì đọc, không đọc nổi cũng đừng ý kiến.

Hell a.k.a Heo
Hoàng dị dạng
Cạp aka Scorpid
Chym aka Manga Otaku, Yêu Nhầm Bố Vợ, Vợ Tôm, etc.
Cú aka Cú the Elder, Luv, Owl
Firmament aka Phỉ, Đông Cung Futa nương nương, etc
Phúc aka Vòi
Rar aka Rarsix, Rarshit
Rau aka Salad, Tên Hiển Thị...
Rết aka Rết vi Liemtania, Easyreg
Sai aka Sok Kim Y
Sin aka Sinner
Thezzbiszz aka Admin, bis hói, trọc...
Tồ aka Tồ méo, Vòng Thiếu Gia, Motto, etc.
Tôm aka doansinhhung, Ebi vi Brutania
Uncle Lì aka Thánh Lỳ
Comments
 • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

 • qwerty July 26, 2017 at 14:26

  a

 • Ngọc July 25, 2017 at 18:57

  :chongmat: what

 • Hiền Tử September 24, 2015 at 23:54

  :chongmat:

 • Mugiwara September 20, 2015 at 22:39

  Đây hẳn là mặt tối của CS :ic:

 • THPoop May 23, 2015 at 21:33

  Ra vậy, ra Clip-sub là cái động gay trá hình :ok:

 • thefoxy January 15, 2015 at 13:49

  1 lạy các bác :mafia:
  2 lạy admin :mafia:
  3 lạy cả nhà các bác :mafia:

 • Khoa Dreyar December 4, 2014 at 19:21

  Kinh hãi :dead:

 • Huy November 27, 2014 at 17:14

  Lộn ruột với mấy thánh Clip-sub. Toàn chơi trò dìm hàng nhau.
  :ic: :ic: