[Mùa thi] [Stall mọi Project]

Tình hình là 1 mùa thi căng thẳng đã đến, chúng ta lại fải lao đầu vào học như mấy con thiêu thân để kiếm điểm cao, nên Ép U Xê Ka cũng bắt chước dục anh, stall mọi Proj đang làm (Trừ HnG!!) để tập trung cho việc học hành mmm

Thời gian hiệu lực: Hôm nay (14-5-2009) ~> 14-6-2009 uhuh

Chúc anh em thi cử “vui vẻ” và thành công :be: