Clip-sub.com

[Update] Mediafire links for Suzumiya Haruhi No Yuuutsu

Được thanh25896 up hộ :D Ai ko down đc ở Adrive thì nhào dzô nhé :twisted:

Ep 0-Part 1……….Ep 0-Part 2……….Ep 0-Part 3

Ep 1-Part 1……….Ep 1-Part 2……….Ep 1-Part 3

Ep 2-Part 1……….Ep 2-Part 2……….Ep 2-Part 3

Ep 3-Part 1……….Ep 3-Part 2……….Ep 3-Part 3

Ep 4-Part 1……….Ep 4-Part 2……….Ep 4-Part 3

Ep 5-Part 1……….Ep 5-Part 2……….Ep 5-Part 3

Ep 6-Part 1……….Ep 6-Part 2……….Ep 6-Part 3

Ep 7-Part 1……….Ep 7-Part 2……….Ep 7-Part 3

Ep 8-Part 1……….Ep 8-Part 2……….Ep 8-Part 3

Ep 9-Part 1……….Ep 9-Part 2……….Ep 9-Part 3

Ep 10-Part 1……….Ep 10-Part 2……….Ep 10-Part 3

Ep 11-Part 1……….Ep 11-Part 2……….Ep 11-Part 3

Ep 12-Part 1……….Ep 12-Part 2……….Ep 12-Part 3

Ep 13-Part 1……….Ep 13-Part 2……….Ep 13-Part 3

Comments