D-Frag! – OVA

D-Frag-OVA
Update OVA
mmm
Thông tin phim
Tên phim: D-Frag!
Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!
Số tập: 12, TV Series
Thể loại: Comedy, Manga, Seinen
Ngày phát hành: 7/1/2014 đến 25/03/2014
Hãng sản xuất: Brain `s Base
Nội dung:
Nữ sinh lậm Game và du côn bách nhọ.
Khi xem phim hãy lấy dây tự trói vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Continue reading “D-Frag! – OVA”

D-Frag! [12 Eps][TVs][Completed]

d-farg 12

—Update Ep 12—

Xong 1 bộ nữa, nhìn chung thì bộ này

vào loại thường thường bậc trung smilies

Lịch Update tập mới

Chiều thứ 4 hàng tuần.

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: 12, TV Series

Thể loại: Comedy, Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến 25/03/2014

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

Continue reading “D-Frag! [12 Eps][TVs][Completed]”

D-Frag! – Ep 11

d-frag 11

—Update Ep 11—

Onii-chan sẽ vì em smilies

Lịch Update tập mới

Chiều thứ 4 hàng tuần.

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: 12, TV Series

Thể loại: Comedy, Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến 25/03/2014

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

Continue reading “D-Frag! – Ep 11”

D-Frag! – Ep 10

d-frag 10

—Update Ep 10—

Double Takao  :ic:

Lịch Update Ep mới.

Chiều thứ 4 hàng tuần.

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: Chưa biết, TV Series

Thể loại: Comedy, Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến ?

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

Continue reading “D-Frag! – Ep 10”

D-Frag! – Ep 09

d-frag 09

—Update Ep 09—

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo  :ic:

Lịch Update Ep mới.

Chiều thứ 4 hàng tuần.

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: Chưa biết, TV Series

Thể loại: Comedy, Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến ?

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

Continue reading “D-Frag! – Ep 09”

D-Frag! – Ep 08

D-Frag! - 08

—Update Ep 08—

Lãng mạn quá nên không biết nói gì hơn.

Lịch Update Ep mới.

Chiều thứ 4 hàng tuần.

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: Chưa biết, TV Series

Thể loại: Comedy, Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến ?

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

Continue reading “D-Frag! – Ep 08”

D-Frag! – Ep 07

[Vivid] D-Frag! - 07 [D94A079A]_001_9689

—Update Ep 07—

Mỗi tuần một chiêu thức.

Lịch Update Ep mới.

Chiều thứ 4 hàng tuần.

Thông tin phim

144822

Tên phim: D-Frag!

Tên tiếng Nhật: ディーふらぐ!

Số tập: Chưa biết, TV Series

Thể loại: Comedy, Manga, Seinen

Ngày chiếu: 7/1/2014 đến ?

Hãng sản xuất: Brain`s Base

————————————————————

Nội dung phim

Nữ sinh lậm game và du côn bách nhọ.

Khi xem phim hãy lấy dây trói mình vào ghế, đóng đinh ghế xuống đất, kẻo bị gió thổi bay.

Thành viên thực hiện

Cú The Elder

Continue reading “D-Frag! – Ep 07”