[Clip-sub] Dogs: Stray Dogs Howling in the Dark

Dogs

Tựa đề: Dogs: Stray Dogs Howling in the Dark

Tựa đề khác: Dogs: Bullets and Carnage, Dogs

Thể loại: OVA

Số tập: 4

Thời lượng: 15 phút/ep

Thời gian khởi chiếu: 19.05.2009 đến 17.07.2009

Thể loại: Gunfights, Mafia, Shounen, Underworld, Violence

Sản xuất: Sunrise

Các thành viên tham gia Project:

– Leader: vam
– Translator: vam
– Editor: ducanh
– Timer: Yuurisan Fansub
– Typesetter: ducanh
– Quality Checker: ducanh
– RAW Provider + Uploader: ducanh

Nội dung:

Xem thì biết

Continue reading “[Clip-sub] Dogs: Stray Dogs Howling in the Dark”