Clip-sub.com

Durarara!!x2 Shou (Ongoing)

Durarara!!x2 Shou – Ep 08

Durarara!!x2 Shou – Ep 08

drrr2-8

Anh rất ít khi cười :bp:

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more

Durarara!!x2 Shou – Ep 07

Durarara!!x2 Shou – Ep 07

drrr2-7

(`・ω-)▄︻┻┳═一

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more

Durarara!!x2 Shou – Ep 06

drrr2-6

:fap:

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more

Durarara!!x2 Shou – Ep 05

Durarara!!x2 Shou – Ep 05

drrr2-5

Ep này hết cảnh chúng nó âu yếm nhau rồi :-bd

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more

Durarara!!x2 Shou – Ep 04

Durarara!!x2 Shou – Ep 04

drrr2-04

Người dịch bắt đầu thấy ghét cái phim này rồi đấy t_t

~ Thông tin phim ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more

Durarara!!x2 Shou – Ep 03

Durarara!!x2 Shou – Ep 03

drrr2-3

ĐKM t_t

”>>>>>>>

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Lịch rel:
– A/Z: trưa hoặc chiều CN hàng tuần.
– DrrrX2: chiều hoặc tối Thứ 2 hàng tuần.

more