Clip-sub.com

Kyoukai no Rinne (Completed)

Kyoukai no Rinne [25 Eps][TVs][Completed]

Rinne-23
Update Ep 22-23-24-25 [END]
Bộ này sẽ có SS2 vào mùa xuân năm 2016
Thông tin phim
Nội dung phim
Nhân sự
more
Kyoukai no Rinne – 21

Kyoukai no Rinne – 21

Rinne-21


Update Ep 21
Edogawa Co-ne? :cheese:
Thông tin phim
Nội dung phim
Nhân sự
more

Kyoukai no Rinne – 20

Rinne-20

Update Ep 20
Được gái khen, thích nha T_T
Thông tin phim
Nội dung phim
Nhân sự
more

Kyoukai no Rinne – 19

Rinne-19
Update Ep 19
Stop this shit T_T
Thông tin phim
Nội dung phim
Nhân sự
more
Kyoukai no Rinne – 18

Kyoukai no Rinne – 18

Rinne-18
Update Ep 18
Phim thì hay dở dần đều :bagia:
Và sao trên đời lại tồn tại thằng chó má như này :fa:
Thông tin phim
Nội dung phim
Nhân sự
more
Kyoukai no Rinne – 17

Kyoukai no Rinne – 17

Rinne-17
Update Ep 17
Thông tin phim
Nội dung phim
Nhân sự
more
Kyoukai no Rinne – 16

Kyoukai no Rinne – 16

Rinne-16
Update Ep 16
Thông tin phim
Nội dung phim
Nhân sự
more