Assault Lily: Bouquet

Assault Lily Bouquet – Update ep 4
Thứ làm nên 1 siêu phẩm =))
P/s: Softsub – 265 – 10bit cho chất lượng hình ảnh bao phê mà lại nhẹ. Các bạn down về máy hưởng thụ nhé.
Thực ra nếu chơi thêm Soft ép khung hình lên 60fps thì xem còn phê lồng lộn nữa cơ.
Phim chất lượng hình ảnh quá cao nên thực sự mình khuyến khích các bạn down về đi…

Continue reading “Assault Lily: Bouquet”