Knights of Sidonia – Ep 04

sidonia-4

Hồi mã thương.
p/s: phim hay thì đừng hỏi tiến độ :)

~ Thông tin phim ~

Sidonia-no-Kishi

Tựa phim: Sidonia no Kishi
Tựa Eng: Knights of Sidonia
Tựa Kanji: シドニアの騎士
Thể loại phim: TV Series
Số tập: Unknown
Thời gian khởi chiếu: 11.04.2014 đến ??
Sản xuất: Polygon Pictures

Thể loại: Action, Alien, Manga, Mecha, Military, Piloted Robot, Romance,
Sci-Fi, Seinen, Tragedy, Violence

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Win – The Man of Slave
Biên tập: Zenko

Giới thiệu nội dung:
Cuộc xâm lăng của Gauna.

///////////////////////////

Continue reading “Knights of Sidonia – Ep 04”

Knights of Sidonia – Ep 03

sidonia 3


Lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi,
và em đã đi không câu giã từ…

~ Thông tin phim ~

Sidonia-no-Kishi

Tựa phim: Sidonia no Kishi
Tựa Eng: Knights of Sidonia
Tựa Kanji: シドニアの騎士
Thể loại phim: TV Series
Số tập: Unknown
Thời gian khởi chiếu: 11.04.2014 đến ??
Sản xuất: Polygon Pictures

Thể loại: Action, Alien, Manga, Mecha, Military, Piloted Robot, Romance,
Sci-Fi, Seinen, Tragedy, Violence

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Win – The Man of Slave
Biên tập: Zenko

Giới thiệu nội dung:
Cuộc xâm lăng của Gauna.

///////////////////////////

Continue reading “Knights of Sidonia – Ep 03”

Knights of Sidonia – Ep 01-02

Sidonia-no-Kishi

Tựa phim: Sidonia no Kishi
Tựa Eng: Knights of Sidonia
Tựa Kanji: シドニアの騎士
Thể loại phim: TV Series
Số tập: Unknown
Thời gian khởi chiếu: 11.04.2014 đến ??
Sản xuất: Polygon Pictures

Thể loại: Action, Alien, Manga, Mecha, Military, Piloted Robot, Romance,
Sci-Fi, Seinen, Tragedy, Violence

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Win – The Man of Slave
Biên tập: Zenko

Giới thiệu nội dung:
Cuộc xâm lăng của Gauna.

///////////////////////////

– Đôi lời –
Bây giờ mới pick thì tức là không drop,
mà không drop thì chứng tỏ nội dung không tầm thường.
Chỉ ước gì lúc đầu pick ngay bộ này thay cho Captain Shit :y:

Continue reading “Knights of Sidonia – Ep 01-02”

[Clip-sub] Cencoroll – Movie

Cencoroll

Thông tin

Tên phim: Cencoroll
Tên tiếng Nhật: センコロール
Thể loại: Alien, Sci-Fi, Seinen
Số tập: 1 Movie
Thời lượng: 27min

Thành viên thực hiện: Scorpid

Nội dung

Cuộc chiến giữa các alien và người điều khiển  :trl:

Và theo như trên website http://www.cencoroll.com/ thì sẽ có phần 2.

Xem thông tin phần 2 ở đây.

Continue reading “[Clip-sub] Cencoroll – Movie”