[Clip-sub] Weiß Survive

Tựa đề: Weiß Survive

Tựa đề (Kanji): ヴァイス・サヴァイヴ

Thể loại: TV Series

Số tập: 16 Eps – 3 mins/Ep

Thời gian: 06-06-2009 đến ??-??-????

Thể loại: Card duel, Loli, School life, …

Sản xuất:

Các thành viên tham gia Project:

– Translator: Vam
– Editor: Ép U Xê Ka
– Typesetter: Ép U Xê Ka
– Quality checker: Ép U Xê Ka, orc_1987 (linhlon)

Chuyển thể từ manga cùng tên của Takuya Fujima.

Nội dung:

Hiện chưa có nhiều thông tin, chỉ biết nữ nhân vật chính rất nà moe

Continue reading “[Clip-sub] Weiß Survive”