[Clip-sub] Nichijou

Nichijou TV

Tựa phim: Nichijou TV
Tựa Kanji: 日常 TV
Thể loại phim: TV Series
Số tập: ??
Thời gian khởi chiếu: 03.04.2011 đến ??.??.20??

Thể loại: Action, Comedy, Dementia, School, Shounen

Thành viên Tham gia

Translator: Zenko
Editor: Zenko
Typeset: Zenko
QC: Zenko

Giới thiệu: Chuyện về mấy con nhỏ cấp 3 cà tưng siêu kawaii~ và một con nhỏ rô-bốt cũng siêu kawaii~ nốt.

Continue reading “[Clip-sub] Nichijou”