Clip-sub.com

Erotic Game

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 12 [END SS1]

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 12 [END SS1]

FSN-UBW-12

Xong 1 cour, hẹn gặp lại vào Tháng 4/2015.
Do người dịch đã mệt nên chưa dịch bài ED Disillusion,
muốn đầy đủ thì chờ bản Blu-ray nhé.
p/s: Cảm ơn Doko đã timing giúp bài ED.

~ Thông tin phim ~
~ OP - ED ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Cú The Elder, Thánh Chym, Zenko
Biên tập: Zenko
Kara Fx: Cú The Elder

///////////////////////////

– Update Ep 12 [END SS1] –

more

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 11

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 11

FSN-UBW-11

Cả ep toàn nói, nói, và nói -_-

~ Thông tin phim ~
~ OP - ED ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Cú The Elder, Thánh Chym, Zenko
Biên tập: Zenko
Kara Fx: Cú The Elder

///////////////////////////

– Update Ep 11 –

more

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 10

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 10

FSN-UBW-10

Thân thể được tạo nên bằng kiếm.
Máu là thép còn tâm là kính.
Bất bại kinh qua muôn trùng trận mạc.
Không có lấy một lần tháo chạy,
Không được lấy một lần thấu hiểu.
Con người hắn vẫn luôn đơn độc,
Say trong chiến thắng trên ngọn đồi kiếm.
Do đó, cuộc đời chẳng hề có nghĩa.
Cơ thể đó, hẳn đã được làm bằng kiếm.

~ Thông tin phim ~
~ OP - ED ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Cú The Elder, Thánh Chym, Zenko
Biên tập: Zenko
Kara Fx: Cú The Elder

///////////////////////////

– Update Ep 10 –

more

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 09

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 09

GAY
FSN-UBW-9

Cơ bắp e thẹn à, Rin thuých :porn:

~ Thông tin phim ~
~ OP - ED ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Cú The Elder, Thánh Chym, Zenko
Biên tập: Zenko
Kara Fx: Cú The Elder

///////////////////////////

– Update Ep 09 –

more

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 08

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 08

FSN-UBW-8

I am the bone of my sword.

~ Thông tin phim ~
~ OP - ED ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Cú The Elder, Thánh Chym, Zenko
Biên tập: Zenko
Kara Fx: Cú The Elder

///////////////////////////

– Update Ep 08 –

more

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 07

Fate/Stay Night – Unlimited Blade Works (2014) – Ep 07

FSN-UBW-7

Buồn đời nên dậy trễ, dịch trễ, rel trễ, chỉ có vậy thôi.

~ Thông tin phim ~
~ OP - ED ~

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Cú The Elder, Thánh Chym, Zenko
Biên tập: Zenko
Kara Fx: Cú The Elder

///////////////////////////

– Update Ep 07 –

more