[Clip-sub] MM! 02

Xin lỗi vì chậm trễ thế này… lỗi cũng do thằng trans này là mem mới nên non tay, nên trans chậm … và edit cũng bận thi này nọ nên…. gomen gomen
btw, nhờ có sự giúp đỡ của admin về phần kara với logo nên từ ep 2 bản 720p sẽ có kara với logo đầy đủ, h thì….

(úp sờ đít 720p \m/)

Continue reading “[Clip-sub] MM! 02”