[Clip-sub] ef – a tale of memories ep 1 remake 720p

lần trước có Rel 3 ep 1080p mà mình thấy Raw không được ổn lắm, nên quyết định stall lại chờ Raw khác, lần này sẽ rel 720p thôi và sử dụng Raw của nhóm khác, sẽ cố gắng 1 tuần 1 ep cho các bạn. Vẫn là sub của dyn…
à à bỏ sung link down font lỡ như mình có quên mux font vào, extract font rồi chép vào startmenu -> control panel -> Font, chép toàn bộ font vào là được Font MF

Continue reading “[Clip-sub] ef – a tale of memories ep 1 remake 720p”