Giải trí

Thấy anh em ngồi đây chat nhảm quá nên vô blog của Inzen mang về mấy bài Vocaloid cảu ổng í up lên cho anh em vừa “chửi nhau” í nhầm tán nhau vừa nghe

Ai không thấy gì thì vào trang phía dưới cài bản mới nhất của adobe là thấy ngay

Adobe

OST của game Devil May Cry 4
OST