Clip-sub.com

Ano Natsu de Matteru (Pending)

[Clip-sub][SS] Ano Natsu de Matteru (BD – Ongoing)

Chưa có gì cả, tạm thời chỉ là cái PV thôi.
Dự là từ cái PV này cho tới khi xong được ep 1 chắc cũng phải vài năm nữa mất.

Mình biết củ này xưa như Trái Đất rồi, và mọi người cũng xem tới mòn con mắt rồi (từ 2012 mà) nhưng đã lỡ làm thì phải theo tới cùng.

PV OP
Zê, cuối cùng cũng xong cái ED. Và sau đó sẽ delay vô thời hạn.
PV ED