[Clip-sub] Cat Shit One: The Animated Series


Tựa đề: Cat Shit One: The Animated Series

Tựa khác: Cat Shit One, Apocalypse Meow,

Tựa đề kanji: キャットシットワン

Thể loại: TV Series

Số tập: 12

Thời gian khởi chiếu: 17.07.2010 đến ??.??.????

Genre: Action, Gunfights, Military, Violence

Sản xuất: Studio Anima

Các thành viên tham gia Project:

– Translator: Zyklon, vam
– Editor: ducanh
– Timer: Pretentious fansub
– Encoder: ducanh
– Quality Checker: ducanh
– Uploader: ducanh

Giới thiệu:

Một lũ animal nhảy vào bem nhau…

Continue reading “[Clip-sub] Cat Shit One: The Animated Series”