Clip-sub.com

Citrus

Citrus – 01

Tiến độ sẽ không đều như Mahou nhưng hứa không drop

CẢNH BÁO: ĐÂY LÀ THỂ LOẠI NỮxNỮ, AI KHÔNG THÍCH HÃY BỎ QUA, ĐỪNG NHẢY VÀO XEM RỒI NÓI LỜI CAY ĐẮNG

 

more