Clip-sub.com

Death Billiards

Death Billiards

Hí hí, giấc mơ ủ dấm từ lâu

Thông tin
Tựa: Death Billiards (デスビリヤード)
Project: Young Animator Training Project
Phát hành: 02.03.2013
Thể loại: Angst, Thriller, Tragedy
Số tập: 1
Nội dung: Ông già và thanh niên chơi bi

Trans: Rết rệt
Edit: Sin sỉn

more