Clip-sub.com

Ishida to Asakura (Completed)

Ishida to Asakura [12 Eps][TVs][Completed]

Ishida to Asakura [12 Eps][TVs][Completed]

Ishida-to-Asakura
Rảnh rỗi sinh nông nổi, dịch góp vui cho các bé đầu năm mới :trol:
Lưu ý: Vì là 12 tập ngắn nên ghép lại thành 1 file luôn

Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
more