Kenzen Robo Daimidaler [12 Eps][TVs][Completed]

kenzen robo 12
Update Ep 12 [END] Hòa bình lập lại, kết thúc đẹp cho những con người vì dâm dục đấu tranh.
Cuối phim có nhắc đến việc sẽ có High School DxD SS3 và sự trở lại của Thánh Issei
:ok:

Thông tin phim
153089
Tên phim: Kenzen Robo Daimidaler
Tên tiếng Nhật: 健全ロボ ダイミダラー
Số tập: 12, TV Series
Thể loại: Comedy, Ecchi, Mecha, Manga, Seinen
Ngày phát hành: 05/04/2014 đến 21/06/2014
Hãng sản xuất: TNK
Nội dung phim
Bẩn bựa thiếu niên xoa nhũ thủ pháp.

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
Continue reading “Kenzen Robo Daimidaler [12 Eps][TVs][Completed]”

Kenzen Robo Daimidaler – 11

kenzen 11
Update Ep 11.
Anh chị main trở lại và bại hoại hơn xưa
:ok:

Thông tin phim
153089
Tên phim: Kenzen Robo Daimidaler
Tên tiếng Nhật: 健全ロボ ダイミダラー
Số tập: 12, TV Series
Thể loại: Comedy, Ecchi, Mecha, Manga, Seinen
Ngày phát hành: 05/04/2014 đến 21/06/2014
Hãng sản xuất: TNK
Nội dung phim
Bẩn bựa thiếu niên xoa nhũ thủ pháp.

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
Continue reading “Kenzen Robo Daimidaler – 11”

Kenzen Robo Daimidaler – 10

daimidaler 10
Update Ep 10.
2 anh chị main đã trở lại 
:ok:

Thông tin phim
153089
Tên phim: Kenzen Robo Daimidaler
Tên tiếng Nhật: 健全ロボ ダイミダラー
Số tập: 12, TV Series
Thể loại: Comedy, Ecchi, Mecha, Manga, Seinen
Ngày phát hành: 05/04/2014 đến 21/06/2014
Hãng sản xuất: TNK
Nội dung phim
Bẩn bựa thiếu niên xoa nhũ thủ pháp.

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
Continue reading “Kenzen Robo Daimidaler – 10”

Kenzen Robo Daimidaler – 09

kenzen-robo-09
Update Ep 09.
Kình lực thật đáng gờm 
:ok:

Thông tin phim
153089
Tên phim: Kenzen Robo Daimidaler
Tên tiếng Nhật: 健全ロボ ダイミダラー
Số tập: 12, TV Series
Thể loại: Comedy, Ecchi, Mecha, Manga, Seinen
Ngày phát hành: 05/04/2014 đến 21/06/2014
Hãng sản xuất: TNK
Nội dung phim
Bẩn bựa thiếu niên xoa nhũ thủ pháp.

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
Continue reading “Kenzen Robo Daimidaler – 09”

Kenzen Robo Daimidaler – 08

kenzen 08
Update Ep 08.
Nỗi buồn chim sáo 
:ok:

Thông tin phim
153089
Tên phim: Kenzen Robo Daimidaler
Tên tiếng Nhật: 健全ロボ ダイミダラー
Số tập: 12, TV Series
Thể loại: Comedy, Ecchi, Mecha, Manga, Seinen
Ngày phát hành: 05/04/2014 đến ?
Hãng sản xuất: TNK
Nội dung phim
Bẩn bựa thiếu niên xoa nhũ thủ pháp.

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
Continue reading “Kenzen Robo Daimidaler – 08”

Kenzen Robo Daimidaler – 07

daimidaler 7-1
Update Ep 07.
Cho ăn luôn nè! Có ăn không? 
:ic:

Daimidaler đời mới
daimidaler 7-2
Thông tin phim
153089
Tên phim: Kenzen Robo Daimidaler
Tên tiếng Nhật: 健全ロボ ダイミダラー
Số tập: 12, TV Series
Thể loại: Comedy, Ecchi, Mecha, Manga, Seinen
Ngày phát hành: 05/04/2014 đến ?
Hãng sản xuất: TNK
Nội dung phim
Bẩn bựa thiếu niên xoa nhũ thủ pháp.

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
Continue reading “Kenzen Robo Daimidaler – 07”

Kenzen Robo Daimidaler – 06

kenzen 06
Update Ep 06.
Ngược đãi thú vật? 
:ic:

Thuần dâm ma nữ
kenzen 06 01 kenzen 06 02
Thông tin phim
153089
Tên phim: Kenzen Robo Daimidaler
Tên tiếng Nhật: 健全ロボ ダイミダラー
Số tập: 12, TV Series
Thể loại: Comedy, Ecchi, Mecha, Manga, Seinen
Ngày phát hành: 05/04/2014 đến ?
Hãng sản xuất: TNK
Nội dung phim
Bẩn bựa thiếu niên xoa nhũ thủ pháp.

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
Continue reading “Kenzen Robo Daimidaler – 06”