Clip-sub.com

Kenzen Robo Daimidaler (Completed)

Kenzen Robo Daimidaler [12 Eps][TVs][Completed]

Kenzen Robo Daimidaler [12 Eps][TVs][Completed]

kenzen robo 12
Update Ep 12 [END] Hòa bình lập lại, kết thúc đẹp cho những con người vì dâm dục đấu tranh.
Cuối phim có nhắc đến việc sẽ có High School DxD SS3 và sự trở lại của Thánh Issei
:ok:

Thông tin phim

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more

Kenzen Robo Daimidaler – 11

Kenzen Robo Daimidaler – 11

kenzen 11
Update Ep 11.
Anh chị main trở lại và bại hoại hơn xưa
:ok:

Thông tin phim

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more

Kenzen Robo Daimidaler – 10

Kenzen Robo Daimidaler – 10

daimidaler 10
Update Ep 10.
2 anh chị main đã trở lại 
:ok:

Thông tin phim

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more

Kenzen Robo Daimidaler – 09

Kenzen Robo Daimidaler – 09

kenzen-robo-09
Update Ep 09.
Kình lực thật đáng gờm 
:ok:

Thông tin phim

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more

Kenzen Robo Daimidaler – 08

Kenzen Robo Daimidaler – 08

kenzen 08
Update Ep 08.
Nỗi buồn chim sáo 
:ok:

Thông tin phim

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more

Kenzen Robo Daimidaler – 07

Kenzen Robo Daimidaler – 07

daimidaler 7-1
Update Ep 07.
Cho ăn luôn nè! Có ăn không? 
:ic:

Daimidaler đời mới
Thông tin phim

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more

Kenzen Robo Daimidaler – 06

Kenzen Robo Daimidaler – 06

kenzen 06
Update Ep 06.
Ngược đãi thú vật? 
:ic:

Thuần dâm ma nữ
Thông tin phim

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more