[Clip-sub] Koukaku no Regios Ep 1 3

[Clip-sub] Chrome Shelled Regios – 01~03 (DVD 1280×720 H264 Vorbis)

Vâng hãy nhìn kĩ tiêu đề đây là bản DVD, bản rmk, từ  sub đến phim đều đẹp + hay hơn… Và cả dàn staff cũng thay đổi đôi phần.

Một tràng pháo tay cho bác Bis, người đã xung phong edit bộ này :votay:

Đề nghị mọi người nên down bản rmk về coi cho đã con mắt

Regios


Continue reading “[Clip-sub] Koukaku no Regios Ep 1 3”