[Clip-sub] Kurokami The Animation 17 ~ 19 (1280×720 x264 Vorbis)

[Clip-sub] Kurokami The Animation 17 ~ 19 (1280×720 x264 Vorbis)

:grin: chiến nào chiến nào :grin:

PS: Vam đã thi xong, nghe đồn là đỗ loại giỏi (chém chút mmm), em nó sẽ bắt tay vào làm Asura, một tràng pháo tay cho bé Vam :votay:

Kara ED do Bis làm một người vỗ tay ủng hộ nào, ngoài ra lời Việt do anh dục anh nhà ta chém gió nên nghe như kiểu nhạc khiêu d** kaka

Còn tears to tiara thì đang đợi bác trans giao hàng mà mãi chưa thấy pm gì cả

Sau Tiara sẽ là anh nứng :be:

Mọi người có gắng chờ đợi

(Shi cho cái hình)

Nuôi mấy bé rồng nào

Dragonadopters Dragonadopters Dragonadopters Dragonadopters

Continue reading “[Clip-sub] Kurokami The Animation 17 ~ 19 (1280×720 x264 Vorbis)”

[Clip-sub] Kurokami The Animation – 13 (D-EX x264 Vorbis 1280×720)

[Clip-sub] Kurokami The Animation – 13 (D-EX x264 Vorbis 1280×720)

Ep này làm hơi lâu vì kara OP thay đổi

Ep13 14 sẽ do Vam dịch. Từ ep15 mình sẽ quay lại dịch tiếp còn Vam sẽ chuyển sang làm Asura (Bộ này tuy ko có tag Mecha, nhưng mấy con đó giống robot vãi)

Công nhận càng ngày kuro càng hay đánh nhau càng phê hơn đúng là không nhầm khi pick bộ này.

excel Continue reading “[Clip-sub] Kurokami The Animation – 13 (D-EX x264 Vorbis 1280×720)”