[H2OF – Clip-SS] MegaMan Maverick Hunter X: The Day of Sigma OVA [Remake]

megaman_x_maverick_hunter_by_zero_no_ai_chan-d3y5ol3

Tên phim: MegaMan Maverick Hunter X: The Day of Sigma
Tiếng Nhật: イレギュラーハンターX
Số tập: 1 OVA
Ngày chiếu: 15.12.2005
Thể loại: Android, Law and Order, Mecha, Sci-Fi

Nội dung:
The Day of Sigma

Thành viên tham gia:
Translator: king_dragontb
Remake, Editor & Encoder: Scorpid

Cấm upload lên tracker kokocon.net

Continue reading “[H2OF – Clip-SS] MegaMan Maverick Hunter X: The Day of Sigma OVA [Remake]”