Clip-sub.com

Mirai Nikki (Completed)

[Clip-sub] Mirai Nikki [Re-up]

[Clip-sub] Mirai Nikki [Re-up]

Reup ep 9-26
Không reup 1-8 vì đã có bản BD.
Bản này là bản chất lượng thấp vẫn còn lỗi ai muốn xem bản chất lượng cao hơn thì mình khuyên nên xem BD. 

Vài lời muốn nói:

more