[Clip-sub][SS] Bottom Biting Bug [Hoàn Thành]

134

[spoiler effect=”phase” show=”~Thông Tin Phim”]Tựa phim: Oshiri Kajiri Mushi, Bottom Bitting Bug, Bọ Cạp Đít
Thể loại phim: TVS
Số tập: 20
Thể loại+Nội dung: Truyền thuyết anh cạp
~Thành Viên Tham Gia~
Dịch+Biên Tập: Sai lầm
Mã Hóa+Kiểm Tra: Tôm mọc sừng
Ăn Hại: Tỏi thơm tho[/su_spoiler]

Continue reading “[Clip-sub][SS] Bottom Biting Bug [Hoàn Thành]”