Clip-sub.com

Psycho-Pass (Completed)

[Clip-sub][SS] Psycho-Pass Remake BD (Completed)

[Clip-sub][SS] Psycho-Pass Remake BD (Completed)

Chân thành xin lỗi những ai đã chờ mòn mỏi cái này sau bao lần hứa hẹn của mình.
Đợt remake này có thể nói là sửa lại rất nhiều: từ cho font dễ nhìn hơn cho đến lỗi chính tả và câu cú hành văn, chất lượng dĩ nhiên cũng được hưởng sái nâng lên một tầng cao mới (và dung lượng cũng thế)
Cảm ơn Salad đã encode dù tốn không biết bao nhiêu roi vọt để đốc thúc; Chym, Lỳ, Hiiro, v.v đã không quản ngại ngày đêm nhắc nhở để rồi rốt cuộc đến tận cả 2 năm mới xong được mớ này .
Bonus
Vài dòng nói riêng
more