Clip-sub.com

Space Dandy (Completed)

Space Dandy [13 Eps][TVs][Completed]

Space Dandy [13 Eps][TVs][Completed]

space-dandy-13

Thế là một series đầy tính nhân văn đã kết thúc,
ep cuối cũng là ep hay nhất season này.
Đối với việc làm tiếp ss2 vào tháng 7 thì còn tùy hứng,
vì số lượng người biết thưởng thức bộ này không nhiều.
Chúc vui.

~ Thông tin phim ~

– Update EP 13 (END)-

more

Space Dandy – Ep 12

Space Dandy – Ep 12

space-dandy-12

Câu trả lời cuối cùng của tôi là :sure:

~ Thông tin phim ~

Lịch rel ep mới: Thứ 3 hàng tuần
– Update EP 12-

more

Space Dandy – Ep 11

Space Dandy – Ep 11

space-dandy-11

Ep này có đề cập đến sự tích Urashima Tarou, xem cẩn thận :trol:

~ Thông tin phim ~

Lịch rel ep mới: Thứ 3 hàng tuần
– Update EP 11-

more

Space Dandy – Ep 10

Space Dandy – Ep 10

space dandy 10

Quá nhọ cho đội sóc lọ :fa:

~ Thông tin phim ~

Lịch rel ep mới: Thứ 3 hàng tuần
– Update EP 10-

more

Space Dandy – Ep 09

Space Dandy – Ep 09

space dandy 9

Bí mật hành tinh thực vật.

~ Thông tin phim ~

Lịch rel ep mới: Thứ 3 hàng tuần
– Update EP 09-

more

Space Dandy – Ep 08

Space Dandy – Ep 08

space dandy 8

Ep này có nói đến Laika, Wiki cho ai chưa biết.

~ Thông tin phim ~

Lịch rel ep mới: Thứ 3 hàng tuần
– Update EP 08-

more

Space Dandy – Ep 07

Space Dandy – Ep 07

space dandy 7

Đua phi thuyền đẳng cấp Space Dandy :mafia:

~ Thông tin phim ~

Lịch rel ep mới: Thứ 3 hàng tuần
– Update EP 07-

more