Terra Formars OVA – 01

TFOVA1 (600 x 337)

Tựa phim: Gián sao hỏa OVA(Chế)
Thể loại phim: Có lẽ là hơn 1 tập
Số tập: như trên
Thời gian khởi chiếu: Từ éo biết đến éo biết nốt
Sản xuất: Ảnh khá là mượt nên chắc chủ xị nào đấy lắm tiền

Thể loại: nhiều lắm, ngại viết.

Đạo diễn: Mấy chữ kanji này không biết đọc nên khỏi viết

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Khang SK
Biên tập: 774

Giới thiệu nội dung:
 OVA về gián sao hỏa và bọ trái đất.

Continue reading “Terra Formars OVA – 01”