Yondemasu Azazel-san OVA 1,2

Lưu ý: Phim dùng nhiều từ ngữ thô tục và hình ảnh nhạy cảm, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu ai xem phim trong lúc ăn bị sặc hay khiếu nại phim chứa thành phần làm vẩn đục tâm hồn, v.v…
Còn OVA 3 nữa, cơ mà hôm nay đi học rồi nên thôi ném tạm, cái kia để từ từ mần sau.
OVA 3 dở quá, khỏi làm.
Nội dung:
Bẩn bệnh bựa như thằng dịch
Staff:
Từ A-Z: người viết bài
Engsub: Whynot
Continue reading “Yondemasu Azazel-san OVA 1,2”