Clip-sub.com

Zetsuen no Tempest (Ongoing)

[Clip-sub] Zetsuen no Tempest Ep 8,9 [MQ] (Ongoing)

[Clip-sub] Zetsuen no Tempest Ep 8,9 [MQ] (Ongoing)

Ep 9 trở đi có sự tham gia của translator Gà ăn cứt

Ở ep 9 có một lỗi nghiêm trọng mà mình với editor có bàn bạc lại.

Chi tiết

Đây là bản sub v2 đã fix lại lỗi này. Mình đã reup bản fix lỗi vào link.
more