11 thoughts on “[Clip-sub] Dance In The Vampire Bund 9 ~11

  1. Xem bộ này cảm giác hơi ức chế vì cảm giác diễn biến truyện cứ mơ hồ tựa như đang vờn mình vậy, hix. Nhưng khổ nỗi lại ham hố vì còn quá nhìu bí mật còn chờ khám phá :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + nine =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: more »