Clip-sub.com

[Clip-DFC] Doraemon OVAs

Nhà cũ sập, di cư sang Clipsub

Ưu tiên down link 4share nếu có account nhé các bạn

Còn cái Minidora SOS mình sẽ up sau khi chỉnh lại script.

Goal Goal Goal!

Google Drive4Share

(Cái này không có sub, mình chỉ encode lại)

Doraemon: Đạo chích Dorapin và lá thư thách đấu

Google Drive4Share

Sophia Emilion

"Beyond the shadow you settled for, there's a miracle illuminated."
Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • Kjndst November 21, 2014 at 02:06

    Lâu lắm rồi ko xem Dorêmon :v