[Clip-sub] Akikan Ep 4 – 5

Photobucket

Suốt gần 1 năm delay, giờ mới có Akikan, thezzbiszz và tqminh vô số tội. Translator tqminh trans bộ này rất tốt và rất hợp ý của bis, nhưng mà mắc phải bệnh không thể chữa nổi là bệnh lười…http://matcuoi.com

Download

MU ep 4

MU ep 5

MF

3 Replies to “[Clip-sub] Akikan Ep 4 – 5”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »