Clip-sub.com

[Clip-sub] Chobits Ep 17 & 18

Đè DK àh DK lấy dấm chua đè lại nè!! Chii muôn năm :naruto:

https://clip-sub.com/wp-content/uploads/2009/06/konachancom-48327-chii-chobits.jpg

Nuôi girl !!! :dichmau: tích cực nuôi girl nào~!!!

DragonadoptersDragonadoptersDragonadoptersDragonadoptersDragonadopters

Kaka giờ là link quăng boom như film :bagia:

MF Ep 17…001 MF Ep 17…002

Mề Gà Ep 17

MF Ep 18…001 MF Ep 18…002

Mề Gà Ep 18

mmm

HF&GL

Comments
 • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

 • heocampuchia October 26, 2010 at 23:32

  Ban oi xem lai giup minh ep 17 ver 1 nhe minh hem down dc cam on ban nhiu`

 • jofori89 June 18, 2009 at 20:27

  Encode một bản minisize 400Kbps 480p đi cậu, ổ cứng đầy rồi mà to tải cũng lâu.

 • hellKiller June 15, 2009 at 14:14

  coi xom rùi lại muốn coi tiếp ghê !!! nuôn wa !! Giải trí trước khi thi thui

 • hellKiller June 15, 2009 at 11:50

  ồh hay wa chưa gì đã ra ep mới nữa à hay wa !!!!!!!!! thanks thanks thanks DK