[Clip-sub] Clannad (Remake) Ep 9 ~> 13

[Clip-sub][1280×720-h264-Vorbis]Clannad Ep 9

[Clip-sub][1280×720-h264-Vorbis]Clannad Ep 10

[Clip-sub][1280×720-h264-Vorbis]Clannad Ep 11

[Clip-sub][1280×720-h264-Vorbis]Clannad Ep 12

[Clip-sub][1280×720-h264-Vorbis]Clannad Ep 13

Quà Giáng sinh tập 2, bà con kêu nhiều về cái này quá >"<

Download links:

MF Ep 9-Part 1……….Part 2……….Part 3

MF Ep 10-Part 1……….Part 2……….Part 3

MF Ep 11-Part 1……….Part 2……….Part 3

MF Ep 12-Part 1……….Part 2……….Part 3

MF Ep 13-Part 1……….Part 2……….Part 3

9 Replies to “[Clip-sub] Clannad (Remake) Ep 9 ~> 13”

  1. hic!Coi bóng đá xog lại coi clannad!Mai thi rồi mah bác OY cho hàng về ồ ạ thế này!!chết mất thôi :sad:

  2. đừng jục bác OY chứ !!! Mình chả vội ,bác OY ra liên tục Kanagi với Clannad nên còn chưa kịp coi hết.Seto cứ từ từ cũng chả sao :grin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »