7 Replies to “[Clip-sub] Gunbuster 2 OVA 3”

  1. Các bác trên xé xé em nó vừa vừa thôi. Để cho người đến sau còn nhận mặt chứ :->

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »