Clip-sub.com

[Clip-sub] Hyakka Ryouran Samurai Girls – 03

Dấm chua :((. Ep này anh king tạp nham-con thử  tài typeset = AFX =))

các ep sau sẽ soft all theo kịp tiến độ lun.

MF

P1 | P2

9 thoughts on “[Clip-sub] Hyakka Ryouran Samurai Girls – 03

  1. QHu91_IT

    thank các bạn cs :”>
    mà sao k add luôn cái avim vô gõ tiếng việt cho mau, mỗi lần lại phải mở unikey lên ~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »